TransFargo

Ta en boll, kasta upp den i luften och fånga den med handen. Det är inget konstigt med det. TransFargo Ta nu ett par bollar till, kasta upp dem i luften strax efter varandra och börja fånga dem med din andra hand för att kasta upp dem igen. Det är inte lika enkelt. Men det påminner om hur det är att arbeta med logistik och transporter. Ju fler bollar desto svårare blir det. TransFargos affärsidé är att erbjuda kunder med speciella krav på säkerhet, service och kostnadseffektivitet globalt kompletta distributionslösningar.

Det är först när man ser över de totala kostnaderna för logistik som den verkliga besparingspotentialen uppenbarar sig. Många lägger ner stor kraft på att sänka företagets transportkostnader, trots att de sällan utgör mer än 3-4% av totalkostnaden för en vara. Allt för få uppmärksammar sina faktiska kostnader för logistik trots att dessa kan uppgå till så mycket som 30-50% av en färdig varas pris. På TransFargo börjar vi med att fråga dig vad du vill uppnå.


Leave a Reply