Transporter

Olika transportsätt och hur man enklast fraktar gods från A till B.
Vilken tjänst man bokar med grundas på ditt gods mått, vikt samt till vem det skall fraktas till.

Under denna menyn kan ni läsa om de olika företagens fraktsätt och vad de transporterar.

Lastbilar:
Den högsta tillåtna bruttovikten på lastbilar skiljer sig åt mellan olika länder. I USA är maxvikten generellt 36 ton. De flesta europeiska länder tillåter max 40-48 ton bruttovikt. Inom Sverige och Finland tillåts generellt lastbilar som väger 60 ton. Det finns undantag, till exempel E6 Malmö – Göteborg, där maxvikten är 80 ton nattetid.

Godståg:
Till skillnad från persontåg är godståg avsedda för transport av varor, till exempel containrar, stål och kol. Godståg brukar vara tyngre och längre än persontåg, och kan i vissa länder väga över 16 000 ton. I Sverige utgör godståg en viktig del av det långväga godstransportnätet och mellan åren 1993 och 2004 har godståg stått för minst 24 procent av det långväga transportarbetet i Sverige, mätt i tonkm.

Flygplansfrakt
Ett fraktflygplan används för att frakta gods. De används i stället för båtar, tåg eller lastbilar för att de är snabbare eller för att de är det enda sättet att frakta gods till vissa ställen.

 


Leave a Reply

Transport och kommunikation

Akademins Trafikskola

Vi hjälper dig att ta körkort för mc, traktor, bil, buss och tunga fordon

Indeship Speditör

Med 30 års erfarenhet av sjötransport är ITS är en av de ledande speditörerna

Alvén & Ingvarsson däckverstad

Med Aez fälgar får du ett mycket lättviktigt alternativ till gamla stålfälgar

Däck i Väst

Låt oss hjälpa dig att byta däck i Göteborg tryggt och säkert iställe