Norrköpings Trafikskola

Vårt mål är att du skall bli godkänd på din första uppkörning och för att det ska lyckas ger vi dig en skräddarsydd körutbildning utifrån dina förutsättningar. Norrköpings TrafikskolaEn del elever vill lära sig köra intensivt under en kort tid medan andra vill lägga mer tid på din körutbildning. Vi lyssnar på dina önskemål och lägger upp en utbildning som passar dig.

Alkolåset är en teknisk anordning som är kopplad till bilens tändningssystem. Innan fordonet startas måste föraren blåsa i ett munstycke och utandningsluften kontrolleras. Om det finns alkohol som motsvarar eller överstiger den lagliga gränsen, 0,2 promille, i utandningsluften går motorn inte att starta. Alla STR:s trafikskolor har bilar med alkolås och det beror främst på att vi på ett naturligt sätt vill lyfta fram problematiken kring alkohol och trafik, men det handlar även om din och andras säkerhet. Alkolås finns i bilarna för att tydligt markera att alkohol och bilkörning inte hör ihop.
Våra utbildningar är bl.a
Bilkörkort (B)
Intensivkurs
Utbildningar i Norge
Handledare / Introduktionsutbildning
Risk 1
Risk 2
Ecodriving
Taxilegitimation
Mopedkörkort (AM)
Lastbil- / busskörkort (C, D)

Vi är den trivsamma trafikskolan på Lindövägen där tre erfarna trafiklärare hjälper dig hela vägen fram till körkortet.

Kontakta oss på:

Norrköpings Trafikskola
Lindövägen 14
602 28 Norrköping
Telefon: 011-181860

Leave a Reply