Körkortsregler för husbil

  • -

Körkortsregler för husbil

Category : Uncategorized

Det här gäller för dig som funderat på att hyra husbil och har B-körkort. B-körkortet gäller i regel för vanlig personbil med max åtta passagerarplatser utöver förarplatsen. Om ditt körkort varit återkallat och du återfått det efter 1 juli 1996 eller om du fått B-körkort utfärdat efter 1 juli 1996 får du köra personbil klass 2 med maxvikt på högst 3,5 ton.körkort

Ny körkortsbehörighet av intresse för husbilsförare.

Den anpassning av det svenska regelverket för körkort till EU:s s.k. tredje körkortsdirektiv som sker fr.o.m. den 19 januari 2013 kan ha viss betydelse för den som har eller planerar att skaffa husbil.

Med dagens regler måste den som vill framföra en personbil med en totalvikt över 3,5 ton, t.ex. många husbilar, och har tagit körkort efter den 1 juli 1996 eller under någon period härefter haft körkortet återkallat, ha C-behörighet. Fr.o.m. den 19 januari 2013, införs dock en ny behörighet, C1, för den som vill kunna framföra lastbil eller personbil med totalvikt över 3,5 men inte över 7,5 ton.

Den som med stöd av övergångsreglerna i körkortslagen har rätt att köra personbil som väger mer än 3 500 kg, det vill säga den som oavbrutet haft körkort sedan före den 1 juli 1996, kommer även efter den 19 januari 2013 att kunna köra sådan bil utan C- eller C1-behörighet.

Kostnaden för att ta den nya behörigheten beräknas bli ca 1 290 kr vilket inkluderar körkortstillstånd, förarprov och tillverkning av körkort.

C1 är ett husbilskörkort som tagits fram som en enklare variant jämfört med dagens C-behörighet (tung lastbil upp till 60 ton). C1 har utvecklats tack vare den kraftigt ökade husbilsmarknaden i Europa.


Transport och kommunikation

Tente

Tvättvagn med fyra hjul och avvisarkåpor som minimerar risken för repor

Cabom

Stort utbud av pilar till pilbåge och andra kraftfulla jaktcompound bågar

Akademins Trafikskola

Med ett bilkörkort öppnas nya dörrar till livet och bättre jobbmöjligheter

Q-trans

Biltransport inom Sverige & Europa. Dagliga transporter inom hela Sverige